4. Rengiamame miesto bendrajame plane yra numatyta nepagrįstai milžiniška ypač vertingos Melnragės-Girulių (46,82 ha) ir nacionalinio parko bei UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios Kuršių nerijos dalies – Smiltynės (apie 19 ha) ruožų urbanizacija.

Kurortiškumo ir turistinio potencialo didinimas naikinant pajūrio gamtinius resursus nėra toleruotinas, nes minimi žalieji plotai yra savaime nepakeičiama ir neįkainojama vertybė miestui ir visuomenei. Miškų naikinimas taip pat absoliučiai prasilenkia su LR ir tarptautiniais veiksmais spręsti klimato kaitos krizei. Rengiamo miesto bendrojo plano sprendiniai sukuria sąlygas visiškam šių plotų sunaikinimui ateityje. Tai akivaizdu Melnragės-Girulių ruože ir matoma Smiltynės 12.4 numeriu pažymėtoje zonoje, kur natūralioje pajūrio miško dalyje planuojama visiškai nauja kelių hektarų ploto „specializuotų kompleksų zona“. Gyvenimo kokybės gerinimui bei kurortinių paslaugų plėtrai (vanduo, elektra, nuotekos, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešieji tualetai ir t.t.) bendrasis planas nėra būtinoji priemonė (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 350). Todėl reikalaujame saugoti ir neurbanizuoti šių visuomenei būtinų Melnragės, Girulių ir Smiltynės miškų ruožų.